U ontvangt dan 4 keer per jaar het mededelingblad Rinkelbollen en u kunt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zoals lezingen, dia- en filmavonden, excursies en wandelingen.


Het lidmaatschap van Natuurvereniging Terschelling bedraagt € 12.50 per jaar.


De contributie voor postabonnees is € 18.50 per jaar  i.v.m.  met de hoge portokosten.


Voor jeugdleden (tot 18 jaar ) is dit 6,-

     

Overmaken op Bankrekening NL87 RABO  0119 3891 93

t.n.v. Natuurvereniging Terschelling  -  West.Machtigen kan ook :  Penningmeester : J.A. De Jong

                             Parnassiaweg 11

                             8881 CE  Terschelling - West


              Wordt lid van de Natuurvereniging Terschelling.                                                    Informatie


Home Wie zijn wij Lid worden  Agenda Foto's en Films Natuur - links Rinkelbollen online Natuurboeken S.J.T.Jeugd

De website van de Natuurvereniging Terschelling wordt goed bekeken. U kunt ons steunen door donateur of sponsor te worden, door middel van het plaatsen van een advertentie op onze website.


Wilt u graag op de hoogte blijven van excursies, nieuws en agenda wijzigingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief,

stuur uw e-mail naar de redactie.


Sluitingsdatum: kopij Rinkelbollen nr. 3 2017 is op 26 augustus.


Wilt u een bijdrage leveren aan ons blad? Stuur uw verhaal of foto naar de redactie.E-mail:  

PDF Formulier rinkelbollen1911@kpnmail.nl