De weergoden zouden eens een speciale cursus “waddenweer” moeten krijgen, want van het weer op de Waddeneilanden hebben ze duidelijk geen verstand. Op 30 augustus 2014, de dag dat de Natuurvereniging een nachtvlinderavond had georganiseerd, was regen en wind voorspeld. Dit bleef echter beperkt tot wat regen in de ochtend. De weersomstandigheden waren ’s avonds juist gunstig met weinig bewolking, nagenoeg geen wind en een voldoende hoge temperatuur. Op de door Jan van der Zee geplaatste installatie van meerdere lampen en lakens kwamen dan ook redelijk wat nachtvlinders af. Er werden 60 verschillende soorten vastgesteld, buiten de micro-vlinders die in een later stadium door Leo Bot op naam zullen worden gebracht. De plaats waar dit zich allemaal voltrok was een open terreintje langs de rand van een elzensingel aan het begin van het Kooipad (Grië, Oosterend).


                       Lees verder                                            bladzijde 4  Film van Terschelling Centraal gepubliceerd op 7 september 2014

Natuurvereniging Terschelling

De nacht van de een staarten                                                        Auteur: Piet Zumkehr

Rinkelbollen nr.3 - 2014