Gepubliceerd op 2 okt. 2016


Tussen Harlingen en Terschelling ligt het vogeleiland Griend in de Waddenzee. Het eiland is in beheer bij Natuurmonumenten. Eigenaar is Staatsbosbeheer en de burgemeester van Terschelling is Heer van Griend. Er broeden op het eiland diverse vogelsoorten waaronder lepelaars. Jonge lepelaars worden hier geringd om onder meer trekroutes te onderzoeken.

Harry Horn van de werkgroep lepelaar verteld over het ringonderzoek van lepelaars. Daarbij zijn beelden te zien van het ringen in 2016 op Griend.

Natuurvereniging Terschelling

Het ringen van lepelaars op Griend                                   Film van Flip Tocila